Βοηθήματα Βάδισης

Βοηθήματα Βάδισης

Διάφορα βοηθήματα βάδισης για χρήση από Α.Μ.Ε.Α, χειρουργημένους, ηλικωμένους,όπως; τρίποδα,τετράποδα μπαστούνια-πατερίτσες-rollator-περιπατητήρες όλων των τύπων.Εξειδίκευση Αναζήτησης